ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ALCATEL-LUCENT

Η Εταιρεία μας, PASTEQUE ELECTRONICS, για να καλύψει τις ανάγκες της εποχής και την εξέλιξη στο τομέα των επικοινωνιών και δικτύου, ήρθε σε συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους Vendors στην παγκόσμια Αγορά σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα.