Περιφέρεια Θεσσαλίας – Τηλεφωνικό κέντρο

  • Εγκατάσταση IP Τηλεφωνικό Κέντρο
  • Κατάσταση Ολοκληρωμένο
  • Τοποθεσία Θεσσαλία

Στην PASTEQUE ELECTRONICS ανταποκρινόμαστε στις πολύπλοκες ανάγκες των σύγχρονων μοντέλων αποκεντρωμένης διοίκησης μελετώντας, προτείνοντας και υλοποιώντας πρωτοποριακές λύσεις για την διευκόλυνση της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση ενιαίου ip τηλεφωνικού κέντρου για την διασύνδεση των 3 κτιρίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα (Διοικητήριο, Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Υδρο-οικονομίας).

Στο πρωτοποριακό, για τα ελληνικά δεδομένα, αυτό έργο εγκαταστάθηκε το ip τηλεφωνικό κέντρο με δυνατότητα υποστήριξης αναλογικών συσκευών και στα 3 κτίρια, με παράλληλη σύνδεση, ενιαία αριθμοδότηση και αξιοποίηση fail over γραμμών του παρόχου τηλεφωνίας, με 900 και πλέον εσωτερικά τηλέφωνα, με εφαρμογές δυνατότητας κλήσεων, chat μεταξύ των εσωτερικών (όλων των κτιρίων), ενοποιώντας πλήρως τηλεπικοινωνιακά και διαχειριστικά τα τρία κτίρια, με δυνατότητα εσωτερικών κλήσεων, εκτροπών, chat, μεταφοράς γραμμών και άλλων λειτουργιών χωρίς καμία επιβάρυνση από φορέα παροχής τηλεφωνίας.

Η PASTEQUE ELECTRONICS προσφέρει λύσεις διασύνδεσης και επικοινωνίας στην αιχμή της τεχνολογίας, υλοποιώντας έργα που διευκολύνουν την καθημερινή επικοινωνία μεταξύ πολίτη και πολιτείας, συνεπής στην κοινωνική και εταιρική της ευθύνη.