Ιστορικό

Pasteque Εlectronics Ιδρύθηκε το 2005, ξεκίνησε ως μία εταιρία μηχανικών πληροφορικής με σκοπό την μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών επιχειρησιακών λύσεων σε υποδομές IT, δικτύων και τηλεπικοινωνιών.

Από τότε, η Pasteque Εlectronics έχει εξελιχθεί σε μια πλήρως ολοκληρωμένη εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με δυνατότητες ανάπτυξης λογισμικού, υλοποίησης συστημάτων ERP, υλοποίησης και υποστήριξης μεγάλων έργων IT και τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας πληροφοριών, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Το κύριο χαρακτηριστικό της εξέλιξης μας είναι η δέσμευση να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεωνδιαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στις συγκεκριμένες αυτές ανάγκες. Η φιλοδοξία και ο στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε τη σωρευτική εμπειρία των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία εργασίας που ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους.

Το προσωπικό μας σήμερα υπερβαίνει τους 20 έμπειρους μηχανικούς με εμπεριστατωμένη εμπειρία στους τομείς τους, ετσί ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχή υλοποίηση έργων και υπηρεσιών των πελατών μας.

Pasteque_facade

"Δέσμευση να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτές"

OUR BEST PARTNERS