Γενικο Νοσοκομείο Λάρισας – Οπτικό Switch Core

  • Εγκατάσταση Oπτικού Switch – Core
  • Κατάσταση Ολοκληρωμένο
  • Τοποθεσία Λάρισα

Στην PASTEQUE ELECTRONICS ανταποκρινόμαστε στις πολύπλοκες ανάγκες των σύγχρονων μοντέλων αποκεντρωμένης διοίκησης μελετώντας, προτείνοντας και υλοποιώντας πρωτοποριακές λύσεις για την διευκόλυνση της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δομών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση
οπτικού Switch – Core.

Η PASTEQUE ELECTRONICS προσφέρει λύσεις διασύνδεσης και επικοινωνίας στην αιχμή της τεχνολογίας, υλοποιώντας έργα που διευκολύνουν την καθημερινή επικοινωνία μεταξύ πολίτη και πολιτείας, συνεπής στην κοινωνική και εταιρική της ευθύνη.