Εφαρμογές

Application Services

Υποστήριξη 

Στεκόμαστε πάντα δίπλα σας σε καθημερινά εμπόδια, σε όλο το εύρος των αναγκών σας και σε κάθε φύση προβλήματος. 

Το τμήμα υποστήριξης καλύπτει ενδεικτικά: 

 • Service και επίλυση προβλημάτων υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στις εγκαταστάσεις σας, στις εγκαταστάσεις μας όσο και απομακρυσμένα. Η υποδομή σας σε τερματικά, εκτυπωτές, δίκτυο καθώς και του τηλεφωνικού σας κέντρου είναι σε πλέον σε έμπειρα χέρια. 
 • Άμεση και απομακρυσμένη επίλυση προβλημάτων εμπορικής διαχείρισης στο Pylon ERP της Epsilon NetΗ εξυπηρέτησή μας, σας διασφαλίζει σωστή λειτουργία, υποδειγματική τήρηση λογιστικών βιβλίων, πάντα με γνώμονα την εκπαίδευση και την βελτίωση της καθημερινότητά σας. 
 • Διάλογο σε θέματα σωστής προσέγγισης καταχωρήσεων, σωστού ελέγχου της λογιστικής και των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησής σας. 
 • Ουσιαστική αρωγή σε τυχόν διαχείριση μιας κρίσης στην καθημερινότητά σας. 
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση προσαρμοσμένων αναφορών πάνω σε ανάγκες σας που δεν καλύπτονται από τον κορμό του Pylon ERP. 

Η διάθεση και η αποτελεσματικότητα του τμήματος υποστήριξής μας, θα αποδειχθεί ανεκτίμητο στήριγμα στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη επιχείρηση. 

Θα μετασχηματίσει τον χαμένο και ζημιογόνο χρόνο που σας εκτρέπει από τον στόχο σας, σε γόνιμο και προς την σωστή κατεύθυνση. 

Τέλος, η ενσωμάτωση υπηρεσιών ενός άρτιου τεχνικού τμήματος, ενός έμπειρου και άμεσου μηχανογραφικού τμήματος και η στήριξη του εταιρικού λογιστή από την ομάδα συμβούλων μας αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πρόταση αξίας/ποιότητας. 

Εκπαίδευση 

Η εταιρεία μας παρέχει ένα μεγάλο φάσμα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής πάνω στα προϊόντα της Epsilon Net και καθώς και λοιπές ανάγκες και απαιτήσεις σας. 

Ενδεικτικά η εκπαίδευση καλύπτει τομείς όπως: 

 • Καθημερινή χρήση προγράμματος προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αντικειμένου σας. 
 • Σωστή μοντελοποίηση οντοτήτων (από πελάτες και αξιόγραφα έως παραγγελίες και λογιστικές κατηγορίες, με την λίστα δυνατοτήτων να παραμένει πρακτικά ανεξάντλητη). 
 • Καλές πρακτικές για γρήγορη και εύκολη τήρηση βιβλίων λογιστικής (Β’-Γ’ Κατηγορίας) σε σενάρια ενσωματωμένης ή εξαγομένης λογιστικής. 
 • Εκτέλεση και ερμηνεία αποτελέσματος αναφορών για στατιστικά δεδομένα και οικονομικούς αριθμοδείκτες. 
 • Καλές πρακτικές για διασφάλιση σωστών καταχωρήσεων και εύκολη και γρήγορη διασταύρωση εγκυρότητας. 
 • Προετοιμασία για μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης και γρήγορη υιοθέτηση νέων λειτουργιών του προγράμματος. 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει επίδειξη καθημερινής λειτουργίας στον χώρο εργασίας του συνεργάτη κατά την εγκατάσταση, καθώς και μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης στο τερματικό του χρήστη για διαδραστική επίλυση δυσκολιών και διαφώτιση σκοτεινών σημείων κατά την καθημερινότητα.  

Πάγιος στόχος της απομακρυσμένης παρέμβασης είναι η εκπαίδευση και η βελτίωση των δεξιοτήτων του χρήστη.  

Ο γνώμονάς μας είναι η επικοινωνία μας να παραμένει πολύτιμο καθημερινό σας εργαλείο στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού και στην απλούστευση των εσωτερικών σας διεργασιών.