ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Κέντρο Ελέγχου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

  • Κατάσταση Ολοκληρωμένο
  • Τοποθεσία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Κέντρο Ελέγχου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

Το καινούριο, υπερσύγχρονο Επιχειρησιακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, ανέλαβε και υλοποίησε η PASTEQUE ELECTRONICS!

Η εκπόνηση της ενδελεχούς μελέτης, η υλοποίηση της και η ζεύξη πολύπλοκων επικοινωνιακών συστημάτων επιτήρησης, παρατήρησης, συντονισμού και επέμβασης πραγματοποιήθηκε από την PASTEQUE ELECTRONICS!

Το πολυσύνθετο αυτό Κέντρο, με δυνατότητες μεταξύ άλλων πρόγνωσης του καιρού, ακριβούς παρουσίασης και επιτήρησης της κοίτης ποταμών και άλλων γεωμορφολογικών στοιχείων, επιτήρησης και έγκαιρης ειδοποίησης κατά την αντιπυρική περίοδο και πολλών ακόμα, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας από τους εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς μας και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ, πολύ νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης!

Στο Επιχειρησιακό Κέντρο θα μεταστεγαστεί και η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας ώστε, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, να αξιοποιήσει την αιχμή της τεχνολογίας για να προσφέρουν συντονισμένα, έγκαιρα και αποτελεσματικά την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στους πολίτες της Περιφέρειας.

Η PASTEQUE ELECTRONICS, πιστή στις εταιρικές της αξίες, παρέχει αξιόπιστες και δυναμικές λύσεις υποδομής I.T., διασύνδεσης, ασφαλούς επικοινωνίας και συνεχούς υποστήριξης, πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μεγάλου ή μικρού έργου!