Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα

Οι μηχανικοί μας έχουν την εμπειρία να αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών τόσο σε επίπεδο software όσο και hardware. Όλες οι διαδικασίες μας είναι διαδικτυακές και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνονται άψογα με την υπάρχουσα υποδομή υποστήριξης. Καλύπτουμε τα ακόλουθα ζητήματα και τεχνολογίες κάτω από την υποστήριξή μας:

Τεχνική υποστήριξη για ISP

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία υποστήριξης παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) . Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην τεχνική υποστήριξη μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου και οι εξειδικευμένοι τεχνικοί πεδίου μπορεί να καλύψει μία μεγάλη γκάμα αναγκών όπως Dial-up, DSL, Cable, ασύρματων, WiFi, T-1 και ISDN σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδος για όλους τους ISPs.

isp-sat

Θέματα συνδεσιμότητας

Καλύψτε όλα τα θέματα που αφορούν τη συνδεσιμότητα στα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και Macintosh.

networking-sol

Φιλοξενία

Βασικές διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως – ελέγξτε αν υπάρχει ιστοσελίδα, ping και trace routes, αντίστροφη αναζήτηση DNS και υποστήριξη FTP. Θέματα επόμενου επιπέδου όπως – διακομιστές επανεκκίνησης, προσθήκη τομέων, αλλαγή κωδικών πρόσβασης για πελάτες, επανεγκατάσταση των προγραμμάτων-πελατών FTP, υποστήριξη SSH και SSL.

hosting-srv

Δικτύωση

Οι τεχνικοί μας είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι στην υποστήριξη ακόμη και μερικών από τα πιο σύνθετα ζητήματα δικτύωσης. Αντιμετωπίζουμε όλα τα κοινά προβλήματα δικτύωσης που σχετίζονται με τη διαμόρφωση TCP / IP, την εγκατάσταση του προσαρμογέα δικτύου, την υποστήριξη οικιακού δικτύου, τη διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης και τα τείχη προστασίας, μεταξύ άλλων.

cables-networing

Εγγραφή

Παρέχουμε υποστήριξη για πελάτες που θέλουν να εγγραφούν για υπηρεσίες ISP. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για την εγγραφή στην εγκατάσταση της υπηρεσίας στους υπολογιστές τους.

isp-register

Τεχνική υποστήριξη για ISP

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία υποστήριξης παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) . Η μακροχρόνια εμπειρία μας στην τεχνική υποστήριξη μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου και οι εξειδικευμένοι τεχνικοί πεδίου μπορεί να καλύψει μία μεγάλη γκάμα αναγκών όπως Dial-up, DSL, Cable, ασύρματων, WiFi, T-1 και ISDN σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδος για όλους τους ISP.

Οι μηχανικοί μας έχουν την εμπειρία να αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών τόσο σε επίπεδο software όσο και hardware. Όλες οι διαδικασίες μας είναι διαδικτυακές και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενσωματώνονται άψογα με την υπάρχουσα υποδομή υποστήριξης. Καλύπτουμε τα ακόλουθα ζητήματα και τεχνολογίες κάτω από την υποστήριξή μας:

Θέματα συνδεσιμότητας: Καλύψτε όλα τα θέματα που αφορούν τη συνδεσιμότητα στα Windows, Linux και Macintosh.

Φιλοξενία: Βασικές διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως – ελέγξτε αν υπάρχει ιστοσελίδα, ping και trace routes, αντίστροφη αναζήτηση DNS και υποστήριξη FTP. Θέματα επόμενου επιπέδου όπως – διακομιστές επανεκκίνησης, προσθήκη τομέων, αλλαγή κωδικών πρόσβασης για πελάτες, επανεγκατάσταση των προγραμμάτων-πελατών FTP, υποστήριξη SSH και SSL.

Δικτύωση: Οι τεχνικοί μας είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι στην υποστήριξη ακόμη και μερικών από τα πιο σύνθετα ζητήματα δικτύωσης. Αντιμετωπίζουμε όλα τα κοινά προβλήματα δικτύωσης που σχετίζονται με τη διαμόρφωση TCP / IP, την εγκατάσταση του προσαρμογέα δικτύου, την υποστήριξη οικιακού δικτύου, τη διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης και τα τείχη προστασίας, μεταξύ άλλων.

Εγγραφή: Παρέχουμε υποστήριξη για πελάτες που θέλουν να εγγραφούν για υπηρεσίες ISP. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη όλων των απαιτούμενων πληροφοριών για την εγγραφή στην εγκατάσταση της υπηρεσίας στους υπολογιστές τους.