Ασφάλεια Πληροφοριών

Ισχυρά Συστήματα Ασφαλείας για την προστασία της επιχείρησής σας

Η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων είναι ένα γνωστικό πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής, που ασχολείται με την προστασία των υπολογιστών, των δικτύων που τους διασυνδέουν και των δεδομένων σε αυτά τα συστήματα, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση τους.

Ο καθορισμός της πολιτικής ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος θα πρέπει να καλύπτουν οι ακόλουθες κατηγορίες

  • Ζητήματα προσωπικού
  • Φυσική ασφάλεια
  • Έλεγχος πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα
  • Διαχείριση υλικών και λογισμικών
  • Νομικές υποχρεώσεις
  • Διαχείριση της πολιτικής ασφάλειας
  • Οργανωτική δομή
  • Σχέδιο συνέχισης λειτουργίας

Όταν εφαρμόζουμε μια πολιτική ασφαλείας επιδιώκουμε:

01.

Πληρότητα

Οι οδηγίες και τα μέτρα προστασίας οφείλουν να καλύπτουν το σύνολο των αγαθών και όλες τις λειτουργίες.

02.

Eπικαιρότητα

Nα λάβουμε υπόψιν τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας.

03.

Γενικευσιμότητα

Τροποποιήσεις ή προσθήκες ώστε η πολιτική να καλύπτει μικρές αλλαγές ή επεκτάσεις στο πληρ/κό σύστημα.

Βασικές αρχές ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων

01.

Ακεραιότητα

Διατήρηση των δεδομένων χωρίς ανεπιθύμητες τροποποιήσεις, αφαιρέσεις ή προσθήκες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

02.

Διαθεσιμότητα

Η εξασφάλιση ότι οι υπολογιστές, τα δίκτυα και τα δεδομένα θα είναι στη διάθεση των χρηστών όποτε απαιτείται η χρήση τους.

03.

Εμπιστευτικότητα

Ευαίσθητες πληροφορίες δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Για να είναι επιτυχές ένα σύστημα πολιτικής ασφάλειας οφείλει να υποστηρίζει τους επιχειρηματικούς στόχους, να συμμετέχει η διοίκηση, να είναι κατάλληλη για το περιβάλλον που εφαρμόζεται, οι χρήστες να εκπαιδεύονται κατάλληλα, να υπάρχει αξιολόγηση και η πρόσβαση να είναι εύκολη και άμεση για όλους τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος. Τέλος το περιεχόμενο και οι εφαρμογές πρέπει να ανανεώνονται τακτικά.

Προστατέψτε εσάς και την επιχείρησή σας

με Bitdefender, Kaspersky, Eset, F-Secure

bitdefender-antivirus-logo
Kaspersky_logo
eset logo
fsecure

Η Pasteque Electronics συνερεργάζεται στενά με εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλες απειλές.
Επιλέξτε μεταξύ πολλαπλών λύσεων προστασίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.