Υπηρεσίες

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ

 • Τηλεφωνικά κέντρα
 • Ασύρματα – Ενσύρματα Δίκτυα
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Οπτικές ίνες
 • Firewall
 • Vpn
 • Racks

ERP & CRM Εφαρμογές

 • Λογιστικές εφαρμογές Β & Γ κατηγορίας
 • Μισθοδοσία Επιχειρήσεων
 • Εμπορικά προγράμματα μικρών & μεγάλων επιχειρήσεων
 • Προγράμματα Παραγγελιοληψίας
 • CRM Λογιστών
 • CRM Επιχειρήσεων
 • Προγράμματα δημοσίου δικαίου

Τεχνικές Υπηρεσίες

 • Παραμετροποίηση Data Center
 • Παραμετροποίηση/Εγκατάσταση Hyper-V
 • Παραμετροποίηση/Εγκατάσταση VM Servers
 • Δικτύωση
 • Service Η/Υ
 • Service Εκτυπωτών

Web Design - Development

 • Email Υπηρεσίες
 • Σχεδιασμός/Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
 • Κατασκευή Eshop
 • Διαχείριση Ιστοσελίδας
 • Web Hosting – Dedicated Server
 • Προώθηση Ιστοσελίδας (SEO, Google Ads)

Ασφάλεια Πληροφοριών

 • Data Centers
 • Cloud Υπηρεσίες
 • Antivirus
 • Δίκτυα Ασφαλείας (Firewall)

Συστήματα Ασφαλείας

 • Κάμερες ασφαλείας
 • IP κάμερες
 • UPS
 • Τηλεφωνικά κέντρα
 • Ασύρματα – Ενσύρματα Δίκτυα
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Οπτικές ίνες
 • Firewall
 • Vpn
 • Racks
 • Λογιστικές εφαρμογές Β & Γ κατηγορίας
 • Μισθοδοσία Επιχειρήσεων
 • Εμπορικά προγράμματα μικρών & μεγάλων επιχειρήσεων
 • Προγράμματα Παραγγελιοληψίας
 • CRM Λογιστών
 • CRM Επιχειρήσεων
 • Προγράμματα δημοσίου δικαίου
 • Παραμετροποίηση Data Center
 • Παραμετροποίηση/Εγκατάσταση Hyper-V
 • Παραμετροποίηση/Εγκατάσταση
  VM Servers
 • Δικτύωση
 • Service Η/Υ
 • Service Εκτυπωτών
 • Data Centers
 • Cloud Υπηρεσίες
 • Antivirus
 • Δίκτυα Ασφαλείας (Firewall)
 • Κάμερες ασφαλείας
 • IP κάμερες
 • UPS
 • Email Υπηρεσίες
 • Σχεδιασμός/Ανάπτυξη Ιστοσελίδας
 • Κατασκευή Eshop
 • Διαχείριση Ιστοσελίδας
 • Web Hosting – Dedicated Server
 • Προώθηση Ιστοσελίδας
  (SEO, Google Ads)